fbpx
12/07/2024
OpinióPensionistes

OBJECTIUS DIFERENTS, SOLUCIONS COMPARTIDES

JOSEP TORRECILLAS
membre de Mollet en Comú

Amb l’objectiu de debilitar al govern de Pedro Sánc­hez hi ha dues estrateqies que conflueixen, encara que són diferents i tenen interessos distints. Uns s’han instal·lat en la crispació política, en les false­dats polítiques per assaltar per les urnes el Palau de la Moncloa, ja han comencat per Andalusia. Els al­tres, confonen govern amb Estat, creuen que debi litant al govern es donaran les condicions  per tallar el cordó umbilical amb l’Estat espanyol.

PP, C’S  i VOX, defensen un projecte polític forta­ment conservador, una recentralització de l’Estat de les Autonomies  i unes rebaixes fiscals que benefi­cien als poderosos  i deixen  al nu a la immensa majoria deis ciutadans  que són els que han d’utilitzar els serveis públics. Solament cal veure com han que­dat aquest després de les polítiques d’austeritat que ha dut a terme pel govern del PP. A més el PP assu­meix en part el discurs de VOX, en temes com l’a­vortament, la llei de memoria histórica, immigració, educació i veurem en futur immediat que faran amb les lleis de violencia de genere i igualtat, ates el me­nyspreu que tenen cap a les dones.

ERC  i PDCAT, avui no tenen una correlació de forces suficients per aconseguir el seu objectiu  i seguir im­pedint l’aprovació deis pressupostos no beneficiara a una immensa majoria de la ciutadania espanyola  i catalana. Catalunya tindrá més inversions i  és im­portant que el Govern governi si vol aconseguir ma­jories socials.

Per aíxó  el més intel­·ligent és aprovar els pressupos­tos, no deixar caure el Govern de Pedro Sánchez, ja que les conseqüencies serien molt pitjor i seguir día­logant i avancar gradualment. El tot o res en política és un veritable error, sobretot  si no es té una majoria social a favor deis objectius que es persegueixen. Per altre costat, les esquerres haurien d’apostar per una competencia cooperadora entre elles, ja que cal construir una nova alternativa política davant els reptes polítics que té la societat espanyola i  catalana per aconseguir un nou model social, ecológic, cul­tural i  territorial per afrontar els próxirns anys, ja que cap de les forces d’esquerres per separat la pot oferir.

Aquest article va ser publicat en la seccio “La Columna” de la edició en paper del setmanari Mollet a Mà el 18/1/19

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *