fbpx
22/06/2024
Medi AmbientMobilitat i TerritoriMollet En Comú

MOLLET EN COMÚ FA PÚBLIQUES LES SEVES 10 ACCIONS IMPRESCINDIBLES PER COMBATRE L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA


El passat dimarts 7 de gener, la Comissió de Medi Ambient i el Grup Municipal, de forma conjunta van presentar les 10 mesures que consideren imprescindibles i cal abordar a Mollet, en la lluita contra l’emergència climàtica. Volen deixar clar que la Declaració Institucional no ha de quedar en paper mullat, sinó que han de ser realitats.


El passat 16 de desembre es va signar el Manifest en què el consistori al complet feia la Declaració de l’emergència climàtica a Mollet del Vallès a partir de l’1 de gener de 2020, i Mollet En Comú hi va donar suport i s’hi compromet. Es vol expressar la voluntat de sumar en el que es considera un tema central i de ciutat, on cal unitat d’acció.


Mollet en Comú és una organització política que es declara eco feminista. D’acord amb això l’organització vol expressar que, tot i haver signat la declaració de l’emergència climàtica entre d’altres coses, per convicció i per responsabilitat política, som conscients que aquesta declaració és del tot insuficient, i que es treballarà perquè no quedi en paper mullat. Allò signat ha de concretar-se en accions i en realitats. La formació espera que en el sí de la Mesa per l’emergència climàtica, òrgan consultiu creat a l’efecte, s’hi puguin establir més clara i concretament objectius i accions. A més, la Mesa ha de ser operativa i tenir representació dels agents socials i entitats.
Des de Mollet en Comú s’ha fet pública la llista d’accions i actuacions imprescindibles, que són les que s’enumeren a continuació:

1.Creació d’una xarxa ciclable que inclogui tota la ciutat. Construcció de pàrquings segurs per les bicicletes en punts estratègics, com per exemple, en les dues estacions de tren.

2.Impuls d’una xarxa de transport públic urbà i interurbà eficient i eficaç, que permeti donar servei a la majoria de la població i que es converteixi en un substitutiu real al transport privat.

3.Recuperació de l’espai públic per a les persones- Mollet “sense” cotxes: impulsar una reestructuració urbanística i buscar solucions per la via pública: menys cotxes, peatonalització de carrers. Això ha d’anar acompanyat d’habilitació de pàrquings a les perifèries.

4.Impuls de les energies renovables:

  • Tots els equipaments municipals han d’estar connectats a xarxes d’energia netes, inclòs l’enllumenat públic.
  • Incentivar amb reduccions fiscals… l’ús d’energies renovables per part dels ciutadans.

5.Remunicipalització de l’aigua, com a bé comú i públic. Per evitar una especulació privada d’un bé de primera necessitat. Cal aclarir que a Mollet, tot i que el servei és públic, la seva gestió no és publica, sinó que es gestiona a través d’una concessió a una empresa privada.

6.Una gestió de residus basada en:

  • Reducció: Implica conscienciació; i implica els diferents àmbits i sectors: indústria, comerç, ciutadania. (mitjançant campanyes informatives) Especial atenció als plàstics.
  • Reutilització: Donar més d’un ús a les coses; impulsar el comerç sostenible i de proximitat.
  • Reciclatge: – estudiar un nou model de recollida de residus (fer pla pilot en un barri i en el futur fer-lo extensiu)
    – Campanya intensiva pel reciclatge i augmentar contenidors (incloent els de l’oli, piles, bombetes…)

7.Actuació d’emergència per la recuperació del riu Besós: s’ha d’exigir una actuació per A la recuperació del riu a administracions, empreses, Consorci, etc.
Això inclou un element important:

Control de les empreses que conformen el teixit industrial del Baix Vallès (inspeccions, residus que generen… ) i exigir el compliment de la normativa mediambiental. Alhora elaborar un pla d’atracció per la instal·lació de les indústries anomenades “verdes”.

8.Instal·lació de tots els sistemes de control de la qualitat de l’aire en punts estratègics de la ciutat per tal de portar un registre exhaustiu i poder decidir actuacions d’acord amb els estudis efectuats. Aquests paràmetres es faran públics diàriament per crear consciència col·lectiva de la mala qualitat de l’aire que tenim a la nostra ciutat.

9.Creació d’una Escola de la Natura que vetlli pel compliment de tots els punts abans esmentats i que es conformi com un element dinamitzador, impulsor i pedagògic per tal de portar a terme totes les actuacions necessàries per evitar el canvi climàtic i per millorar la qualitat de vida de totes les molletanes.

10.Elaborar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) des de la visió de l’emergència climàtica, amb contenció, i pensant en ser una ciutat sostenible a nivell ambiental, de recursos, mobilitat, etc.

La noticia als mitjants locals:

Valles Visió: https://www.vallesvisio.cat/mollet-en-comu-presenta-deu-propostes-per-lluitar-contra-el-canvi-climatic/

ClicaMà:https://www.clicama.cat/articulo/politica/mollet-comu-explica-els-deu-punts-considera-prioritaris-per-fer-front-l-emergencia-climatica/20200108105522034060.html

Mollet del Vallès, 7 de gener de 2020

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *